График (Power Club)

Изчистете филтрите »
« Септември »
« 26.9.2022 г. до 2.10.2022 г. »
Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:30
50 мин.

Boxing

Martial Arts zone

60 мин.

Grappling Gi & NoGi

.Martial Arts zone.

50 мин.

Boxing

Martial Arts zone

60 мин.

Grappling Gi & NoGi

.Martial Arts zone.

50 мин.

Boxing

Martial Arts zone

   
50 мин.

Functional training

Functional zone.

 
50 мин.

Functional training

Functional zone.

 
50 мин.

Functional training

Functional zone.

08:00  
50 мин.

Functional training

Functional zone

 
50 мин.

Functional training

Functional zone

     
10:30          
60 мин.

Condition training

with Suzan

Functional zone

 
11:30          
50 мин.

Stretching

with Vesko

Functional zone

 
12:00
45 мин.

Cardio Workout

Functional zone.

 
45 мин.

Cardio Workout

Functional zone.

 
45 мин.

Cardio Workout

Functional zone.

   
12:30
60 мин.

Condition training

with Viktor

Functional zone

 
60 мин.

Condition training

with Viktor

Functional zone

       
17:00          
50 мин.

Functional training

Functional zone

50 мин.

Functional training

Functional zone

18:00
80 мин.

Grappling beginners

.Martial Arts zone.

80 мин.

MMA

.Martial Arts zone.

80 мин.

Grappling Gi & NoGi

.Martial Arts zone.

80 мин.

MMA

.Martial Arts zone.

80 мин.

Grappling beginners

.Martial Arts zone.

   
50 мин.

Kickboxing & Muay Thai

Martial Arts zone

       
18:30
55 мин.

Circuit Training

.Functional zone.

45 мин.

Cardio Workout

.Functional zone.

55 мин.

Circuit Training

.Functional zone.

45 мин.

Cardio Workout

.Functional zone.

55 мин.

Circuit Training

.Functional zone.

   
60 мин.

Condition training

with Suzan

Functional zone.

 
60 мин.

Condition training

with Suzan

Functional zone.

 
60 мин.

Condition training

with Suzan

Functional zone.

19:00
50 мин.

Boxing

with Angel

Martial Arts zone

50 мин.

Boxing

with Angel

Martial Arts zone

50 мин.

Kickboxing & Muay Thai

Martial Arts zone

50 мин.

Boxing

with Angel

Martial Arts zone

     
 
60 мин.

Functional fitness

with Vesko

Functional zone.

 
60 мин.

Functional fitness

with Vesko

Functional zone.

19:30
60 мин.

Functional training

Functional zone

80 мин.

Grappling Advanced

.Martial Arts zone.

60 мин.

Functional training

Functional zone

80 мин.

Grappling Advanced

.Martial Arts zone.

60 мин.

Functional training

Functional zone

   
80 мин.

Grappling Gi & NoGi

.Martial Arts zone.

 
80 мин.

Grappling beginners

.Martial Arts zone.

 
50 мин.

Grappling Advanced

Martial Arts zone.

← →